додаткове меню
1. Граматичну помилку допущено у рядку:
а найвірогідніше тлумачення
б найбільш вищий пагорб
в менш доцільний спосіб
г щонайвигідніші умови
д найкращий підручник

2. Вкажіть рядок, у якому ВСІ займенники є вказівними :
а мій, весь, той
б кожний, цей, твій
в ваш, наш, твій
г усякий, жодний, кожний
д цей, той, отой

3. Невідмінюваними іменниками є:
а бароко, шоу, шосе, таксі
б край, земля, боа, Золя
г Суми, кінець, авеню, краса
д сходи, підбори, любов, какаду