додаткове меню
Рейтинг з предмету за сьогодні

 

ЗНО з біології:

характеристика (специфікація) тесту 2025 року

Тест ЗНО з біології 2025 року складається із 48-ми завдань, трьох видів:

36 завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдання №1 - №36 - до кожного тестового завдання надано чотири варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

8 завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №37 - №44 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).

4 завдання з вибором однієї відповіді з кожного із троьх блоків, завдання №45 - №48 - абітурієнту необхідно визначити правиьну відповідь у кожному блоці і позначити їх. За правильне виконання завдання буде нараховуватись 3 тестові бали, по одному за кожну правильну відповідь.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з біології може набрати 80 тестові бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 120 хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів (навіть калькуляторів), окрім наданих в тестових зошитах.