Розпочати тест

ЗНО з географії:

характеристика (специфікація) тесту 2019 року

Тест ЗНО з географії 2019 року складається із 56-ти завдань, чотирьох видів:

42 завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдання №1 - №42 - до кожного тестового завдання надано чотири варіанта відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.
6 завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №43 - №48 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).
6 завдань з вибором трьох правельних відповідей з семи запропонованих, завдання №49 - №54 - абітурієнту необхідно визначити три правельних відповіді із 7-ми запропонованих, за правельне виконання завдання нараховувається 3 тестові бали по одному за кожну правельну відповідь.
2 завданя відкритої форми з короткою відповіддю, завдання №55 - №56 - абітурієнту необхідно самостійно визначити числовий результат встановленої розмірності, за правельне виконання завдання буде нараховуватись по 2 тестові бали.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з географії може набрати 88 тестових бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 150 хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів (і навіть калькуляторів), окрім наданих в тестових зошитах.