додаткове меню
Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їхніми типами:
1. BaO + H2O = Ba(OH)2
2. 3LiOH + H3PO4 = Li3PO4 + 3H2O
3. 2HgO = 2HgO + O2
4. Zn + 2HCl = Zn(OH)2 + H2
  • А – розкладання
  • Б – заміщення
  • В – обміну
  • Г – полімеризації
  • Д – сполучення

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження