Укажите формулу оксида, который реагирует с водой с образованием кислоты.
  • А – SO3
  • Б – N2O
  • В – SiO2
  • Г – CO

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження