Які реагенти потрібно використати для добування натрій гідроксиду?
  • А – Na2SO4 i Ba(OH)2
  • Б – NaNO3 i Ba(OH)2
  • В – NaNO3 i Cu(OH)2
  • Г – Na2SO4 i Cu(OH)2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження