Установіть відповідність між формулами нітратів та продуктами їх термічного розкладу.
  • 1 – KNO3
  • 2 – Cu(NO3)2
  • 3 – AgNO3
  • 4 – NH4NO3
  • А – нітрит металічного елемента, кисень
  • Б – метал, нітроген(IV) оксид, кисень
  • В – оксид металічного елемента, нітроген(IV) оксид, кисень
  • Г – нітроген(I) оксид, вода
  • Д – нітроген(IІ) оксид, вода

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження