додаткове меню
Укажіть заходи, здійснені Другою Малоросійською колегією на чолі з П. Рум’янцевим.
  • 1 – ліквідація полково-сотенного устрою Слобідської України
  • 2 – загальна ревізія населення, земельної власності, худоби, іншого майна
  • 3 – обмеження прав гетьмана на призначення козацької старшини
  • 4 – запровадження намісництв, загальноросійських судових установ
  • 5 – знищення Запорозької (Нової) Січі
  • 6 – поширення російської системи управління на Правобережну Україну
  • 7 – заміна натуральних повинностей грошовим податком

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають 7-м варіантів, необхідно визначити 3-и правильні відповіді із запропонованих та позначити їх.

виконується завантаження