додаткове меню
Якими цифрами на фрагменті картосхеми позначені воєводства, що існували на українських землях у складі Польського королівства напередодні укладення Люблінської унії?
  • А – 1, 2, З
  • Б – 2, 5, 6
  • В – 1, 3, 6
  • Г – 2, 4, 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження