додаткове меню
Кого мав на увазі один із представників уряду Директорії УНР І. Мазепа?
«Вожді українського національно-революційного руху в критич¬ний момент втратили голову: замість напружити всі свої сили для усунення проявів внутрішнього розкладу, анархії й "отаманщини", замість продовжувати організовану боротьбу за певні, ясно по-ставлені реальні завдання, вони один за одним покинули поле бою...»
  • А – С. Петлюру, П. Скоропадського
  • Б – К. Левицького, Є. Петрушевича
  • В – К. Левицького, Є. Петрушевича
  • Г – М. Грушевського, В. Винниченка

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження