Розпочати тест

ЗНО з історії України:

характеристика (специфікація) тесту 2018 року

Тест ЗНО з історії України 2018 року складається із 60-ти завдань, трьох видів:

46 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, завдання №1-23 та №31-53) - до кожного тестового завдання надано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

6 завдань на встановлення відповідності (логічні пари), завдання (№24-26 та №54-56) - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).

4 Завдання на встановлення правильної послідовності - до кожного завдання учасникам буде запропоновано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважатиметься виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей.

Тест містить 4 завдання на встановлення правильної послідовності (від №27-№28 та №57-№58), які оцінюються в 0, 1, 2 або 3 тестових бали. 3 бали - якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4 завдань з вибором трьох правельних відповідей з семи запропонованих, завдання №29 - №30 та №59 - №60  - абітурієнту необхідно визначити три правельних відповіді із 7-ми запропонованих, за правельне виконання завдання нараховувається 3 тестові бали по одному за кожну правельну відповідь.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з історії України може набрати 94 тестові бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 150 хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів, окрім наданих в тестових зошитах.