додаткове меню
Рейтинг з предмету за сьогодні

 

ЗНО з математики:

характеристика (специфікація) тесту 2025 року

Тест ЗНО з математики 2025 року складається із 33-х завдань, трьох видів:

20 завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдання №1 - №20 - до кожного тестового завдання надано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

4 завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №21 - №24 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).

9 завдань відкритої форми з короткою відповіддю, завдання №25 - №33 - абітурієнту необхідно самостійно визначити числовий результат встановленої розмірності, за правильне виконання завдання буде нараховуватись по 2 тестові бали.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з математики може набрати 54 тестові бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 150 хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів (навіть калькуляторів), окрім наданих в тестових зошитах.