додаткове меню
Тема комедії М. Куліша «Мина Мазайло»
  • А – життя знедоленого селянства під час колективізації
  • Б – «міщанство й українізація»
  • В – філологічна суперечка
  • Г – еміграція українців
  • Д – ідейно-моральні шукання героя

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження