додаткове меню
Рейтинг з предмету за сьогодні

ЗНО з Української мови та літератури:

характеристика (специфікація) тесту 2025 року

Тест ЗНО з Української мови та літератури 2025 року складається із 58-ми завдань, трьох видів:

48 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох чи п'яти варіантів, завдання №1 - №23, 29-33, 34-53 - до кожного тестового завдання надано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

9 завдань на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №24 - №28, 54-57 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).

1 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання №58 - абітурієнту необхідно самостійно дати коротку відповідь на запропоновану тему. За правильне виконання завдання буде нараховуватись 20 тестових балів. Але так як можливості провірити дане питання нема його буде виключено з онлайн тесту,  бали відняті від загальної кількості балів і час зменшено на 30 хвилин.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з Української мови та літератури може набрати 84(104 з урахуванням завдання з відкритою відповідю) тестові бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 150(180) хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів, окрім наданих в тестових зошитах.