додаткове меню
Приводом до якої події у Франції стала заборона урядом проведення бенкету з вимогами здійснення у країні реформи виборчої системи?
  • А – Французької революції кінця XVIII ст.
  • Б – Липневої революції 1830 р.
  • В – революції 1848 р.
  • Г – проголошення Паризької комуни 1871 р.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження