додаткове меню
Як називають вид монополії, за якої об'єднуються під спільним фі-нансовим контролем підприємства різних галузей?
  • А – концерн
  • Б – трест
  • В – синдикат
  • Г – картель

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження