На який період розвитку США припадає правління президента Гер- берта Гувера?
  • А – повоєнна криза
  • Б – «процвітання» («проспериті»)
  • В – «велика депресія»
  • Г – «новий курс»

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження