додаткове меню
Рейтинг з предмету за сьогодні

ЗНО з всесвітньої історії:

характеристика (специфікація) тесту 2014 року

Тест ЗНО з всесвітньої історії 2014 року складається із 55-х завдань, трьох видів:

42 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, завдання №1 - №42 - до кожного тестового завдання надано п’ять варіантів відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

6 завдань на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №43 - №48 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).

3 Завдання на встановлення правильної послідовності - до кожного завдання учасникам буде запропоновано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважатиметься виконаним, якщо учасник тестування правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.

Тест містить 3 завдання на встановлення правильної послідовності (від №49 до №51), які оцінюються в 0, 1, 2 або 3 тестових бали. 3 бали - якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

4 завдань з вибором трьох пльних відповідей з семи запропонованих, завдання №52 - №55 - абітурієнту необхідно визначити три правильних відповіді із 7-ми запропонованих, за правильне виконання завдання нараховувається 3 тестові бали по одному за кожну правильну відповідь.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з всесвітньої історії може набрати 87 тестові бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 135 хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів, окрім наданих в тестових зошитах.