додаткове меню
Рейтинг з предмету за сьогодні

ЗНО з Англійської мови:

характеристика (специфікація) тесту 2024 року

Тест ЗНО з Англійської мови 2024 року складається із 59-х завдань, трьох видів:

16 завдань із розуміння мови на слух(аудіювання), завдання №1 - №16 - із технічних причин ми не можемо провести дану частину тесту :( тому даний розділ буде виключений з тесту а його результати виключені з підрахунку загального балу

17 завдань з вибором однієї правильної відповіді з восьми варіантів, завдання №1 - №5, №11 - №22 - до кожного тестового завдання надано вісім варіантів відповідей, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

25 завдання з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів, завдання №6 - №10, №23-№32, №33-№42 - до кожного тестового завдання надано чотири варіанти відповідей, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

1 завдання відкритої форми з короткою відповіддю, завдання №59 - абітурієнту необхідно самостійно дати коротку відповідь на запропоновану тему. За правильне виконання завдання буде нараховуватись 14 тестових балів. Але так як можливості перевірити дане питання немає, його буде виключено з онлайн тесту,  бали відняті від загальної кількості балів і час зменшено на 30 хвилин.

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з Англійської мови може набрати 42(72 з урахуванням завдання з відкритою відповідю) тестові бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 80(150) хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів, окрім наданих в тестових зошитах.