додаткове меню
Які організми відносять до автотрофів?
  • А – здатні самостійно засвоювати органічні речовини
  • Б – здатні до синтезу органічних сполук з неорганічних, використовуючи енергію Сонця або енергію реакцій окиснення неорганічних речовин
  • В – гриби, здатні до фотосинтезу
  • Г – не здатні до синтезу органічних речовин з неорганічних

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження