додаткове меню
Мертві клітини якого елемента будови стебла забезпечують висхідний рух речовин у стеблі?
  • А – флоеми
  • Б – камбію
  • В – ксилеми
  • Г – епідерми

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження