Найбільшу концентрацію отруйних речовин у забрудненому біогеоценозі можна виявити в організмі
  • А – травоїдних тварин
  • Б – дерев’янистих рослин
  • В – хижих тварин
  • Г – трав’янистих рослин

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження