Яку функцію виконують молекули АТФ у клітині?
  • А – транспортування речовин
  • Б – захисну
  • В – ферментативну
  • Г – акумулятора енергії

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження