Яка з характеристик руху обов’язково лишається незмінною під час переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої?
  • А – швидкість
  • Б – прискорення
  • В – напрям руху
  • Г – переміщення

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження