Яке твердження щодо географічного положення Австралії правильне?
  • А – уся територія Австралії розташована в Західній півкулі
  • Б – Південний тропік перетинає Австралію майже посередині
  • В – Австралія омивається водами Атлантичного та Індійського океанів
  • Г – найближче до Австралії розташований материк Південна Америка

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження