Проаналізуйте графіки, що відображають демографічну ситуацію в одній із країн світу. Наслідком такої динаміки демографічних показників у країні буде
  • А – депопуляція населення.
  • Б – від'ємне сальдо зовнішніх міграцій.
  • В – майже однакове значення частки жінок і чоловіків.
  • Г – зростання рівня безробіття.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження