додаткове меню
У якій природній зоні поширені перезволожені ґрунти з дуже сповільненим процесом розкладання органічних решток, малопотужним гумусовим горизонтом, що переходить у глейовий горизонт сіруватого кольору?
  • А – степи
  • Б – тундра
  • В – широколисті ліси
  • Г – савани і рідколісся

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження