додаткове меню
Рейтинг з предмету за сьогодні

ЗНО з географії:

характеристика (специфікація) тесту 2024 року

Тест ЗНО з географії 2024 року складається із 56-ти завдань, чотирьох видів:

36 завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдання №1 - №36 - до кожного тестового завдання надано чотири варіанта відповіді, з яких лише один є правильним. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав правильну відповідь. Оцінювання 0 або 1 тестовий бал.

6 завдання на встановлення відповідності (логічні пари), завдання №37 - №42 - до кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами і буквами. Щоб правильно виконати завдання, необхідно встановити відповідність між цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно визначив логічні пари. Оцінювання 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали. 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару).

8 завданя відкритої форми з короткою відповіддю, завдання №43 - №50 - абітурієнту необхідно самостійно визначити числовий результат встановленої розмірності, за правильне виконання завдання буде нараховуватись по 2 тестові бали.

6 завдань з вибором трьох правильних відповідей з семи запропонованих, завдання №51 - №56 - абітурієнту необхідно визначити три правильних відповіді із 7-ми запропонованих, за правильне виконання завдання нараховувається 3 тестові бали по одному за кожну правильну відповідь.
 

За всі правильно виконані тести учасник ЗНО з географії може набрати 94 тестових бали.

На виконання тесту абітурієнтам буде відведено 150 хвилин.

Під час тестування забороняється використання будь-яких стороніх матеріалів (і навіть калькуляторів), окрім наданих в тестових зошитах.