Виберіть формулювання закону об’ємних відношень Гей-Люссака:
  • А – об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів газуватих продуктів реакції як дробові числа
  • Б – об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного й до об’ємів газуватих продуктів реакції як невеликі цілі числа
  • В – об’єми газів, що утворюються в результаті реакції, відносяться один до одного як невеликі цілі числа
  • Г – об’єми газів, що вступають у реакцію, відносяться один до одного як невеликі цілі числа

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження