Позначте визначення індексу:
  • А – число, яке позначає кількість окремих атомів у молекулі даної речовини
  • Б – число, яке позначає кількість молекул
  • В – число, яке записується після хімічної формули, і позначає кількість молекул або окремих атомів даної речовини
  • Г – число, яке записується перед хімічною формулою, і позначає кількість молекул або окремих атомів даної речовини

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження