Позначте молярну масу хлоридної кислоти (г/моль):
  • А – 36,5
  • Б – 68
  • В – 98
  • Г – 75,5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження