Позначте рядок утворений тільки елементами головної підгрупи:
  • А – Cr; Ba; Zn
  • Б – C; Si; Pb
  • В – Li; Zn; K
  • Г – Br; Cr; I

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження