Позначте рядок утворений тільки елементами побічної підгрупи:
  • А – Mg, Ca, Hg
  • Б – C, Si, Zn
  • В – P, Al, Pb
  • Г – Hg, Cu, Ag

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження