Позначте рядок утворений тільки елементами малого періоду:
  • А – B, Ca, Hg
  • Б – Ca, Si, Br
  • В – P, Cl, Mn
  • Г – Al, Si, Cl

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження