Позначте рядок утворений тільки елементами великого періоду:
  • А – Na, K, Ca
  • Б – Ba, Au, Hg
  • В – Be, Al, Zn
  • Г – Mg, Ca, Cu

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження