Позначте рядок сполук тільки з йонним зв’язком:
  • А – KBr, F2, NaF
  • Б – Br2, NaBr, H2O
  • В – KF, NaCl, MgO
  • Г – SiH4, Cl2, CaBr2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження