Позначте сполуку з ковалентним неполярним зв’язком:
  • А – PCl5
  • Б – I2
  • В – CO2
  • Г – NaBr

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження