Яка із вказаних нижче пар йонів не може перебувати одночасно в розчині:
  • А – Na+ i OH
  • Б – K+ i S2–
  • В – Na+ i PO43–
  • Г – Ba2+ i SO42–

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження