Позначте йони, які утворюються у водному розчині при дисоціації калій гідроксиду:
  • А – K+ i Cl
  • Б – K+ i PO43–K+ i PO43–
  • В – K+ i NO3
  • Г – K+ i OH

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження