Позначте хімічну формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йонів Fe3+:
  • А – FePO4
  • Б – FeCl3
  • В – Fe(OH)3
  • Г – Fe(OH)2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження