Позначте хімічну формулу нерозчинної основи:
  • А – Ba(OH)2
  • Б – KOH
  • В – Fe(OH)3
  • Г – CaCl2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження