додаткове меню
Позначте хімічну формулу оксиґеновмісної кислоти:
  • А – Na2O
  • Б – HNO3
  • В – NaOH
  • Г – N2O5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження