Позначте хімічну формулу солі хлоридної кислоти:
  • А – NaNO3
  • Б – Na2SO4
  • В – KCl
  • Г – KF

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження