додаткове меню
Позначте речовину, з якою взаємодіє натрій гідроксид:
  • А – калій сульфат
  • Б – сульфур(ІV) оксид
  • В – калій гідроксид
  • Г – натрій оксид

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження