Позначте речовину, що вступає в реакцію приєднання:
  • А – пентан
  • Б – метанол
  • В – пропен
  • Г – бутанол

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження