Позначте клас органічних сполук, до якого можна віднести бензен:
  • А – арени
  • Б – алкіни
  • В – алкени
  • Г – алкани

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження