Позначте речовини, при взаємодії яких утворюється естер:
  • А – С2Н5ОН та СН3ОН
  • Б – CH3СООН та С2Н5ОН
  • В – C2H2 та H2O
  • Г – C2H5OH та CuO

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження