Який запис позначає молярну масу натрію?
  • А – А(Na)
  • Б – Аr(Na)
  • В – m(Na)
  • Г – M(Na)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження