Частка від ділення середньої молярної маси повітря на молярний об'єм газів (н.у.) - це
  • А – густина повітря.
  • Б – кількість речовини повітря.
  • В – число Авогадро.
  • Г – число молекул у повітрі об'ємом 1 л.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження