додаткове меню
Яке твердження щодо положення хімічних елементів у періодичній системі Д.І. Менделєєва правильне?
  • А – неметалічні елементи розміщені наприкінці кожного періоду
  • Б – кожний період починається неметалічним елементом
  • В – головні підгрупи містять лише металічні елементи
  • Г – побічні підгрупи містять лише неметалічні елементи

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження